Michal Jaško

Barokové stolárske prvky rímsko katolíckeho kostola

Pusté Úľany
Dátum: 2015

Výrobca: Luxwood s.r.o.
Autor: Štefan Čech
Spolupráca: Michal Jaško

Návrh barokových interiérových prvkov kostola vznikol pod vedením architekta Štefana Čecha, s ktorým som pôsobil počas niekoľkých rokov v spoločnosti, ktorá vo svojom obore patrí medzi absolútnu špičku na Slovensku.
Za projektom rovnako nepriamo stoja odborníci ako umelecký rezbár Martin Válek, umelecký stolár Ján Kemeň, Július Radič, Ján Štefanovič, Ján Farkaš, Roman Husár a v neposlednom rade majiteľ spoločnosti Peter Tomašovič.